1245/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Republiken Cypern

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Nikosia den 30 september 1993 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Cyperns regering ingångna luftfartsavtalet, vilket republikens president godkänt den 19 november 1993 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 26 septemm ber 1995, är i kraft från den 1 november 1995 som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 9 november 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 60/95)

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.