1209/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 oktober 1995

Miljöministeriets beslut om riktgivande värden på fridlysta djur och växter

Miljöministeriet har med stöd av 24 § lagen om naturskydd (71/23), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 april 1991 (672/91) beslutat:

1 §

De riktgivande värdena på fridlysta däggdjur är som följer:

brandts mustaschfladdermus (Myotis brandti) 600 mk
brandmus (Apodemus agrarius) 400 mk
buskmus (Sicista betulina) 300 mk
dvärgmus (Micromys minutus) 100 mk
dvärgnäbbmus (Sorex minutus) 100 mk
dvärgvessla (Mustela nivalis) 200 mk
fjällämmel (Lemmus lemmus) 400 mk
fjällräv (Alopex lagopus) (fjällbestånd) 44 000 mk
flodiller (Mustela lutreola) 32 000 mk
flygekorre (Pteromys volans) 6 000 mk
fransfladdermus (Myotis nattereri) 7 000 mk
gråsiding (Clethrionomys rufocanus) 100 mk
igelkott (Erinaceus europaeus) 600 mk
lappnäbbmus (Sorex caecutiens) 100 mk
långörad fladdermus (Plecotus auritus) 600 mk
mullvad (Talpa europaea) 100 mk
mindre dvärgnäbbmus (Sorex minutissimus) 300 mk
mustaschfladdermus (Myotis mystacinus) 500 mk
nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni) 700 mk
rödsork (Clethrionomys rutilus) 200 mk
saimensäl (Phoca hispida saimensis) 58 000 mk
skogslämmel (Myopus schisticolor) 200 mk
taiganäbbmus (Sorex isodon) 300 mk
trädgårdssovare (Eliomys quercinus) 14 000 mk
vanlig näbbmus (Sorex araneus) 100 mk
vattenfladdermus (Myotis daubentoni) 700 mk
vattennäbbmus (Neomus fodiens) 100 mk
2 §

De riktgivande värdena på fridlysta fåglar är som följer:

backsvala (Riparia riparia) 300 mk
bergand (Aythya marila) 12 000 mk
bergfink (Fringilla montifringilla) 100 mk
berglärka (Eremophila alpestris) 19 000 mk
berguv (Bubo bubo) 5 000 mk
bivråk (Pernis apivorus) 4 500 mk
blåhake (Luscinia svecica) 800 mk
blå kärrhök (Circus cyaneus) 4 000 mk
blåmes (Parus caeruleus) 100 mk
blåstjärt (Tarsiger cyanurus) 7 000 mk
bofink (Fringilla coelebs) 100 mk
brun glada (Milvus migrans) 9 000 mk
brun kärrhök (Circus aeruginosus) 6 000 mk
brushane (Philamachus pugnax) 2 500 mk
buskskvätta (Saxicola rubetra) 100 mk
busksångare (Acrocephalus dumetorum) 1 500 mk
bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) 3 000 mk
domherre (Pyrrhula pyrrhula) 200 mk
drillsnäppa (Actitis hypoleucos) 200 mk
dubbelbeckasin (Gallinago media) 26 000 mk
dubbeltrast (Turdus viscivorus) 500 mk
duvhök (Accipiter gentilis) 4 500 mk
dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) 3 500 mk
dvärgmås (Larus minutus) 3 000 mk
dvärgsparv (Emberiza pusilla) 3 500 mk
enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 200 mk
fiskgjuse (Pandion haliaetus) 10 000 mk
fiskmås (Larus canus) 600 mk
fisktärna (Sterna hirundo) 500 mk
fjällabb (Stercorarius longicaudus) 5 000 mk
fjällgås (Anser erythropus) 38 000 mk
fjällpipare (Charadrius morinellus) 3 000 mk
fjälluggla (Nyctea scandiaca) 20 000 mk
fjällvråk (Buteo lagopus) 4 500 mk
flodsångare (Locustella fluviatilis) 1 500 mk
forsärla (Motacilla cinerea) 800 mk
fältpiplärka (Anthus campestris) 800 mk
gluttsnäppa (Tringa nebularia) 3 000 mk
gransångare (Phylloscopus collybita) 100 mk
gravand (Tadorna tadorna) 3 500 mk
grå flugsnappare (Muscicapa striata) 100 mk
gråhakedopping (Podiceps grisegena) 2 500 mk
gråsiska (Carduelis flammea) 100 mk
gråsparv (Passer domesticus) 200 mk
gråspett (Picus canus) 5 000 mk
gräshoppsångare (Locustella naevia) 300 mk
grönfink (Carduelis chloris) 200 mk
grönsiska (Carduelis spinus) 100 mk
grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) 100 mk
gulsparv (Emberiza citrinella) 100 mk
gulärla (Motacilla flava) 200 mk
gyllensparv (Emberiza aureola) 8 000 mk
gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 200 mk
gök (Cuculus canorus) 2 500 mk
göktyta (Jynx torquilla) 1 200 mk
havsörn (Haliaeetus albicilla) 44 000 mk
hornuggla (Asio otus) 4 000 mk
hussvala (Delichon urbica) 100 mk
häger (Ardea cinerea) 5 000 mk
hämpling (Carduelis cannabina) 300 mk
härmsångare (Hippolais icterina) 300 mk
hökuggla (Surnia ulula) 6 000 mk
höksångare (Sylvia nisoria) 500 mk
jaktfalk (Falco rusticolus) 38 000 mk
jorduggla (Asio flammeus) 4 000 mk
järnsparv (Prunella modularis) 200 mk
kaja (Corvus monedula) 600 mk
kattuggla (Strix aluco) 4 000 mk
knölsvan (Cygnus olor) 3 500 mk
koltrast (Turdus merula) 200 mk
kornknarr (Crex crex) 9 000 mk
kungsfiskare (Alcedo atthis) 5 000 mk
kungsfågel (Regulus regulus) 100 mk
kungsörn (Aquila chrysaetos) 29 000 mk
kärrsnäppa (Calidris alpina alpina) 700 mk
kärrsångare (Acrocephalus palustris) 300 mk
labb (Stercorarius parasiticus) 3 000 mk
ladusvala (Hirundo rustica) 200 mk
lappmes (Parus cinctus) 1 500 mk
lappsparv (Calcarius lapponicus) 1 000 mk
lappuggla (Strix nebulosa) 10 000 mk
lavskrika (Perisoreus infaustus) 4 500 mk
ljungpipare (Pluvialis apricaria) 1 500 mk
lundsångare (Phylloscopus trochiloides) 2 500 mk
lärkfalk (Falco subbuteo) 6 000 mk
lövsångare (Phylloscopus trochilus) 100 mk
mindre flugsnappare (Ficedula parva) 1 500 mk
mindre hackspett (Dendrocopos minor) 2 000 mk
mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) 200 mk
mindre strandpipare (Charadrius dubius) 500 mk
mindre sumphöna (Porzana parva) 3 000 mk
mosnäppa (Calidris temminckii) 2 000 mk
myrsnäppa (Limicola falcinellus) 3 000 mk
myrspov (Limosa lapponica) 8 000 mk
nattskärra (Caprimulgus europaeus) 3 000 mk
nordsångare (Phylloscopus borealis) 3 000 mk
näktergal (Luscinia luscinia) 1 500 mk
nötkråka (Nucifraga caryocatactes) 2 000 mk
nötskrika (Garrulus glandarius) 300 mk
ormvråk (Buteo buteo) 4 500 mk
ortolansparv (Emberiza hortulana) 200 mk
pilfink (Passer montanus) 400 mk
pilgrimsfalk (Falco peregrinus) 24 000 mk
pärluggla (Aegolius funereus) 2 500 mk
ringtrast (Turdus torquatus) 2 500 mk
rosenfink (Carpodacus erythrinus) 200 mk
roskarl (Arenaria interpres) 2 000 mk
råka (Corvus frugilegus) 800 mk
rödbena (Tringa totanus) 600 mk
rödhake (Erithacus rubecula) 100 mk
rödspov (Limosa limosa) 4 500 mk
rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 100 mk
rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) 2 000 mk
rödvingetrast (Turdus iliacus) 100 mk
rördrom (Botaurus stellaris) 3 500 mk
rörhöna (Gallinula chloropus) 1 500 mk
rörsångare (Acrocephalus scirpaceus) 300 mk
salskrake (Mergus albellus) 4 000 mk
sidensvans (Bombycilla garrulus) 2 000 mk
sillgrissla (Uria aalge) 5 000 mk
silltrut (Larus fuscus) 4 500 mk
silvertärna (Sterna paradisaea) 500 mk
sjöorre (Melanitta nigra) 4 500 mk
skogssduva (Columba oenas) 3 500 mk
skogssnäppa (Tringa ochropus) 500 mk
skräntärna (Sterna caspia) 11 000 mk
skäggdopping (Podiceps cristatus) 700 mk
skäggmes (Panurus biarmicus) 500 mk
skärpiplärka (Anthus petrosus) 1 500 mk
skärsnäppa (Calidris maritima) 6 000 mk
slaguggla (Strix uralensis) 4 500 mk
smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) 3 000 mk
smådopping (Podiceps ruficollis) 1 500 mk
småfläckig sumphöna (Porzana porzana) 1 500 mk
smålom (Gavia stellata) 10 000 mk
småsnäppa (Calidris minuta) 4 000 mk
småspov (Numenius phaeopus) 2 000 mk
småtärna (Sterna albifrons) 11 000 mk
snatterand (Anas strepera) 1 500 mk
snögås (Anser caerulescens) 2 000 mk
snösiska (Carduelis hornemanni) 1 500 mk
snösparv (Plectrophenax nivalis) 2 500 mk
sommargylling (Oriolus oriolus) 1 500 mk
sparvhök (Accipiter nisus) 3 000 mk
sparvuggla (Glaucidium passerinum) 2 500 mk
spillkråka (Dryocopus martius) 5 000 mk
stare (Sturnus vulgaris) 500 mk
steglits (Carduelis carduelis) 400 mk
stenfalk (Falco columbarius) 5 000 mk
stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) 700 mk
stenskvätta (Oenanthe oenanthe) 200 mk
stjärtmes (Aegithalos caudatus) 1 500 mk
storlom (Cavia arctica) 5 000 mk
storspov (Numenius arquata) 700 mk
strandskata (Haematopus ostralegus) 800 mk
strömstare (Cinclus cinclus) 3 500 mk
större hackspett (Dendrocopos major) 200 mk
större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus) 400 mk
större skrikörn (Aquila clanga) 40 000 mk
större strandpipare (Charadrius hiaticula) 2 500 mk
svarthakedopping (Podiceps auritus) 2 500 mk
svarthätta (Sylvia atricapilla) 300 mk
svartmes (Parus ater) 200 mk
svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) 700 mk
svartsnäppa (Tringa erythropus) 2 500 mk
svarttärna (Chlidonias niger) 1 100 mk
svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 100 mk
svärta (Melanitta fusca) 4 000 mk
sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) 14 000 mk
sånglärka (Alauda arvensis) 200 mk
sångsvan (Cygnus cygnus) 12 000 mk
sädesärla (Motacilla alba) 200 mk
sävsparv (Emberiza schoeniclus) 200 mk
sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) 100 mk
talgoxe (Parus major) 200 mk
tallbit (Pinicola enucleator) 2 000 mk
talltita (Parus montanus) 100 mk
taltrast (Turdus philomelos) 200 mk
tereksnäppa (Xenus cinereus) 23 000 mk
tobisgrissla (Cepphus grylle) 600 mk
tofmes (Parus cristatus) 100 mk
tofsvipa (Vanellus vanellus) 600 mk
tordmule (Alca torda) 2 500 mk
tornfalk (Falco tinnunculus) 6 000 mk
tornseglare (Apus apus) 400 mk
trana (Grus grus) 6 000 mk
trastsångare (Acrocephalus arundinaceus) 900 mk
tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 3 500 mk
trädgårdsångare (Sylvia borin) 200 mk
trädkrypare (Certhia familiaris) 200 mk
trädlärka (Lullula arborea) 6 000 mk
trädpiplärka (Anthus trivialis) 100 mk
turkduva (Streptopelia decaocto) 1 500 mk
turturduva (Streptopelia turtur) 1 500 mk
törnskata (Lanius collurio) 400 mk
törnsångare (Sylvia communis) 100 mk
vaktel (Coturnix coturnix) 25 000 mk
varfågel (Lanius excubitor) 1 500 mk
vattenrall (Rallus aquaticus) 2 500 mk
videsparv (Emberiza rustica) 500 mk
vinterhämpling (Carduelis flavirostris) 2 000 mk
vitkindad gås (Branta leucopsis) 2 000 mk
vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) 24 000 mk
ängshök (Circus pygargus) 12 000 mk
ängspiplärka (Anthus pratensis) 200 mk
ärtsångare (Sylvia curruca) 100 mk
Söder om renskötselområdet är korpen fridlyst och dess riktgivande värde är som följer:
korp (Corvus corax) 900 mk
3 §

Det riktgivande värdet på däggdjur och fåglar som inte räknas upp i 1 och 2 §§ och på vilt som nämns i eller som inte är fridlysta enligt 5 § jaktlagen (615/93) bestäms på basis av högsta värdet för en besläktad art i förteckningen. Ett utlåtande av den regionala miljöcentralen skall inhämtas om värdet.

4 §

De riktgivande värdena på fridlysta kräldjur är som följer:

hasselsnok (Coronella austriaca) 15 000 mk
ormslå (Anguis fragilis) 1 200 mk
skogsödla (Lacerta vivipara) 100 mk
vanlig snok (Natrix natrix) 1 500 mk
5 §

De riktgivande värdena på fridlysta groddjur är som följer:

mindre vattenödla (Triturus vulgaris) 200 mk
padda (Bufo bufo) 200 mk
större vattenödla (Triturus cristatus) 2 500 mk
vanlig groda (Rana temporaria) 100 mk
åkergroda (Rana arvalis) 200 mk
6 §

De riktgivande värdena på fridlysta blötdjur är som följer:

flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 3 500 mk
tjockskalig målarmussla (Unio crassus) 300 mk
7 §

De riktgivande värdena på fridlysta fjärilar är som följer:

allmän ängssmygare (nordl.) (Hesperia comma catena) 2 500 mk
Amathusias pärlemorfjäril (Clossiana titania) 2 500 mk
apollofjäril (Parnassius apollo) 5 000 mk
batonblåvinge (Pseudophilotes baton) 10 000 mk
blåfläckade lövmätare (Scopula decorata) 10 000 mk
dårgräsfjäril (Lopinga achine) 2 500 mk
fetörtsblåvinge (Scolitantides orion) 2 500 mk
gråkantad pärlemorfjäril (sydl.) (Clossiana thore thore) 1 300 mk
gråkantad sergmal (Ethmia terminella) 7 500 mk
gullgrått stråfly (Photedes brevilinea) 10 000 mk
högnordisk blåvinge (Agriades glandon) 4 000 mk
kovetenätfjäril (Melitaea diamina) 7 500 mk
krönt malmätare (Chloroclystis v-ata) 7 500 mk
mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) 2 000 mk
smalsprötad bastardsvärmare (Zygaena osterodensis) 10 000 mk
smygstekellik glasvinge (Bembecia scopigera) 900 mk
stor guldvinge (Lycaena dispar) 10 000 mk
strandlövmätare (Scopula corrivalaria) 4 000 mk
svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) 7 000 mk
såpörtmal (Caryocolum petryi) 10 000 mk
sälgglasvinge (Sesia bembeciformis) 7 000 mk
tandmott (Cynaeda dentalis) 10 000 mk
törelskottvecklare (Lobesia euphorbiana) 900 mk
ärenprisnätfjäril (Eurodryas aurinia) 900 mk
8 §

De riktgivande värdena på fridlysta skalbaggar är som följer:

bredkantad dykare (Dytiscus latissimus) 100 mk
cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) 10 000 mk
eremitbagge (Osmoderma eremita) 10 000 mk
smalbandad flatdykare (Graphoderus bili eatus) 100 mk
9 §

De riktgivande värdena på fridlysta sländor är som följer:

bred kärrtrollslända (Leucorrhinia caudalis) 100 mk
citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) 100 mk
grön mosaikslända (Aeshna viridis) 2 500 mk
pudrad kärrtrollslända (Leucorrhinia albifrons) 100 mk
10 §

Värdet på en unge som lämnat boet motsvarar det riktgivande värdet på en vuxen individ. I övrigt motsvaras en vuxen individ hos däggdjuren av en eller flera ungar i boet, hos fåglarna av ägg i boet eller en eller flera ungar i boet och hos andra djur av ett eller flera ägg, en larv, en grupp larver eller en puppa. I fråga om fjällvråken och pilgrimsfalken är värdet på ett enstaka ägg eller en enstaka unge detsamma som det riktgivande värdet på en vuxen individ.

11 §

Ett utlåtande om hur de riktgivande värdena på fridlysta växter och mossor bestäms skall inhämtas av den regionala miljöcentralen.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 31 oktober 1995.

Helsingfors den 23 oktober 1995

Miljöminister
Pekka Haavisto

Naturvårdsinspektör
Antti Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.