1206/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av 10 och 15 §§ lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 punkten och 15 § 1 mom. lagen den 17 december 1993 om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/93) som följer:

10 §
Statens fyllnadsborgen

Staten svarar för en lånebeviljares slutliga förluster av kapital och ränta på byggnadslån för bostadsrättshus, om förlusterna beror på gäldenärens insolvens, till de delar de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker de obetalda amorteringarna och räntorna på lånet. Statens ansvar gäller

1) sådana obetalda amorteringar och räntor som har förfallit under 30 år räknat från lyftandet av räntestödslånets första post, samt


15 §
Ändringssökande

I statskontorets beslut enligt 13 § får ändring sökas genom besvär hos länsrätten i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).Denna lag träder i kraft den 1 november 1995. Lagens 10 § 1 punkt skall tillämpas på räntestödslån som har beviljats den 1 juni 1995 eller senare.

RP 54/95
MiUB 3/95
RS 44/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.