1195/1995

Utfärdat i Helsingfors den 24 oktober 1995

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Handels- och industriministeriet har

ändrat 3 § 4 mom. och 4 § 4 mom. i handels- och industriministeriets beslut av den 8 augusti 1990 om tillämpningen av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (683/90) som följer:

3 §

Ansökan jämte bilagor skall tillställas sä- kerhetsteknikcentralen i tre exemplar.

4 §

Ansökan eller anmälan jämte bilagor skall tillställas säkerhetsteknikcentralen i tre exemplar.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 24 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.