1181/1995

Utfärdat i Helsingfors den 11 oktober 1995

Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1998

Försvarsministeriet har med stöd av 19 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen den 26 januari 1951, sådan den lyder i förordningen den 29 december 1988 (1361/88), beslutat:

1 §

De värnpliktiga, vilka förordnats att inträda i beväringstjänst i försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet år 1998, är skyldiga att i enlighet med order, som särskilt skall tillställas dem, inställa sig till tjänstgöring på följande tider:

1) till landstridskrafterna, luftstridskrafterna och gränsbevakningsavdelningarna bestämda värnpliktiga den 13 januari 1998 eller den 14 juli 1998; samt

2) till sjöstridskrafterna bestämda värnpliktiga den 9 februari 1998, den 15 juni 1998 eller den 5 oktober 1998.

Om inte annat meddelats i den order som avses i 1 mom., skall den värnpliktige inträda i tjänst den föreskrivna dagen senast klockan 18.00.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 23 oktober 1995.

Helsingfors den 11 oktober 1995

Försvarsminister
Anneli Taina

Föredragande
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.