1177/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av 6 § förordningen om utsökningsavgifter

På föredragning av justitieministern

ändras 6 § 1 mom. 2 punkten förordningen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (35/95) som följer:

6 §
Intygs- och kopieringsavgift

För intyg och kopior som utfärdas på särskild beställning uppbärs intygsavgift eller kopieringsavgift enligt följande:


2) uppgifter som utlämnats av en utmätm ningsman i form av massutlämnande till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet 50 mark plus 7 mark per person,Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.