1165/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggning

På föredragning av handels- och industriministern upphävs i förordningen den 17 mars 1978 om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggning (213/78) 8 och 12 §§ samt ändras 2 § 1 mom. och 3 § 2 mom. som följer:

2 §

Kompetensbreven utfärdas av Tekniska kontrollcentralen, som för förteckning över de kompetensbrev som centralen har utfärdat.


3 §

Ovan i 1 mom. 4 punkten avsett intyg utfärdas av Tekniska kontrollcentralen på basis av förhör.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

De kompetensbrev som har utfärdats innan denna förordning trädde i kraft gäller också i fortsättningen.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.