1159/1995

Utfärdat i Helsingfors den 12 oktober 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter torsk inom estniska vatten med fartyg under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) beslutat:

1 §

På grund av att den för år 1995 beviljade torskkvoten inom vattenområden där fisket står under estnisk jurisdiktion har fyllts förbjuds fiske av torsk för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registerade i Finland.

Förvaring av torskfångst som fångats inom vattenområden där fisket står under estnisk jurisdiktion ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan torsk från fartygen är förbjuden efter att detta beslut trätt i kraft.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 18 oktober 1995 och tillämpas fram till utgången av år 1995.

1) Rådets förordning (EG) Nr 3368/94; EGOJ Nr L 363, 31.12.1994, s. 80
2) Rådets förordning (EEG) Nr 2847/93; EGOJ Nr L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingfors den 12 oktober 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.