1154/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) en ny 12 b § som följer:

12 b §

Om pensionsanstalten erlägger sådant ekonomiskt stöd som avses i 3 § 4 mom. till en omyndig, skall pensionsanstalten utan hinder av 12 a § underrätta förmyndarnämnden i den omyndiges hemkommun om saken.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

RP 16/95
LaUB 5/95

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.