1150/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har beslutat att

ändra 6 § 1 mom. i sitt beslut av den 31 december 1994 om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad (1578/94) som följer:

6 §
Könsceller och embryon från nötkreatur

Vid handel med sperma från nötkreatur på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv om hälsokrav som gäller sperma från nötkreatur 88/407/EEG. Spermapartier skall åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga D till rådets direktiv 88/407/EEG. Sperman skall härstamma från en seminstation vars alla tjurar, inklusive spermadonatorn, har undersökts enligt hälsointyget och visat negativ reaktion på serumneutralisations- eller ELISA-testet på IBR/lPV-smitta.


Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1995.

Rådets direktiv 88/407/EEG; EGT nr L 186, 28.7.1993, s. 28

Helsingfors den 29 september 1995

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu

Veterinäröverinspektör
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.