1137/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat ett följande beslut:

JSM:s föreskriftssamling nr Beslutet rubrik utfärdat träder i kraft
JSMb om tillämpningen av artikel 3 a i förordning (EEG) nr 3665/87 82/95 22.9.1995 1.10.1995

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87; EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.
Kommissionens förordning (EEG) nr 1525/92; EGT nr L 160, 13.6.1992, s. 7.

Helsingfors den 22 september 1995

Överdirektör
Ilkka Ruska

Överinspektör
Sinikka Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.