1133/1995

Given i Helsingfors den 29 september 1995

Förordning om ändring av 11 § förordningen om militära grader och tjänstgöringsgrader

På föredragning av försvarsministern

ändras 11 § 1 mom. 1 punkten förordningen den 15 juni 1994 om militära grader och tjänstgöringsgrader (500/94) som följer:

11 §

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som officer:

1) för befordran till premiärlöjtnant och kapten eller kaptenlöjtnant, sådan utbildning som krävs för officerstjänst,Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.