1126/1995

Given i Helsingfors den 15 september 1995

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59) en ny 3 d § som följer:

3 d §

Om inte en anmälan inom sju dagar från förändringen har gjorts till fordonsregistret om att äganderätten och rätten att inneha ett fordon som antecknats i fordonsregistret och som omfattas av en grupptrafikförsäkring har övergått på försäkringstagaren, upphör försäkringsbolagets ansvar vid utgången av nämnda tid. Om fordonsregistret senare tillställs en ändringsanmälan återinträder försäkringsbolagets ansvar då anmälan görs.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Helsingfors den 15 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.