1121/1995

Given i Helsingfors den 15 september 1995

Förordning om ändring av 2 och 7 §§ förordningen om prövningsnämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § 1 och 3 mom. och 7 § 2 mom. förordningen den 24 juli 1964 om prövningsnämnden (422/64),

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 1 juli 1988 (617/88), som följer:

2 §

Prövningsnämnden består av en ordförande med uppgiften som huvudsyssla, minst två vice ordförande samt ett behövligt antal lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar och medlemmar som företräder förtrogenhet med de försäkrades förhållanden.


En läkarmedlem skall ha i 4 § 2 mom. lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) avsedd rätt att såsom legitimerad yrkesutbildad person självständigt vara verksam som allmänläkare.


7 §

En sektion består av en ordförande och minst en lagfaren medlem samt en läkarmedlem och två medlemmar som företräder förtrogenhet med de försäkrades förhållanden.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.