1104/1995

Given i Helsingfors den 8 september 1995

Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 2-6 §§, 7 § 2 mom., 8-12 §§ och 15 § lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet (1504/93) och

ändras 16 § 1 mom. som följer:

16 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 15/95
UtUB 8/95

Helsingfors den 8 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.