1103/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 augusti 1995

Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteår 1994

Finansministeriet har med stöd av 80 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådan den lyder i lag av den 1 november 1991 (1300/91), beslutat:

1 §

Den ordinarie beskattningen för år 1994 slutförs den 1 november 1995.

2 §

Beskattningen av inkomst som samfund som beskattas i Landskapet Åland erhåller från övriga Finland och beskattningen av inkomst som samfund som beskattas annanstans än på Åland erhåller från Åland slutförs den 20 december 1995.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 6 september 1995.

Helsingfors den 29 augusti 1995

Minister
Arja Alho

Regeringsråd
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.