1088/1995

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1995

Statsrådets beslut om omorganisering av fyra polisdistrikt

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92) beslutat:

1 §

Mäntyharju länsmansdistrikt och Ristiina länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Mäntyharju länsmansdistrikt. Till distriktet hör Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa och Ristiina kommuner.

2 §

Pieksämäki länsmansdistrikt och Haukivuori länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Pieksämäki länsmansdistrikt. Till distriktet hör Pieksämäki stad och Haukivuori, Jäppilä och Virtasalmi kommuner samt Pieksämäki landskommun.

3 §

Detta beslut föranleder inte ändring i förvaltningsområdenas pråkliga inledning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1995 och gäller till den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 24 augusti 1995

Inrikesminister
Jan Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Jouni Laiho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.