1061/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 22 och 24 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § 1 mom. och 24 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1365/90), som följer:

22 §
Grunddagpenningens belopp

Grunddagpenningens fulla belopp är 118 mark per dag.


24 §
Barnförhöjning

Till en mottagare av arbetslöshetsdagpenning som skall försörja barn under 18 år betalas dagpenningen jämte barnförhöjning, vilken för ett barn är 24 mark, för två barn sammanlagt 35 mark och för tre eller flera barn sammanlagt 45 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995. De i lagen stadgade markbeloppen motsvarar nivån det första kvartalet 1995.

RP 40/95
ShUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.