1060/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om undantagstillämpning av 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som i 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) stadgas om justering av markbeloppen i lagen i motsvarighet till förändringen i lönenivån, justeras inte markbeloppen 1995 och 1996.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995 och gäller till utgången av 1996.

RP 40/95
ShUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.