1048/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Förordning om ändring av 52 § förordningen om yrkesundervisningsanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 52 § förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/87), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 23 december 1992 (1519/92), som följer:

52 §

De ärenden som gäller en studerande och som avses i 40 § 3 mom. i lagen om yrkesläroanstalter är intagning av studerande och indragning av möjligheten att bo i elevhem.

Ändring i ett beslut av länsstyrelsen som gäller ett ärende som avses i 28 § 3 mom. får inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.