1039/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Förordning om ändring av 134 § grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 134 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84), sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1991 (176/91), som följer:

134 §

Ärenden som gäller en elev och som nämns i 74 § 2 mom. grundskolelagen är

1) intagning av en elev,


Över beslut av länsstyrelsen som gäller i 49 § avsedd elevbedömning och uppflyttning från årskurs får besvär inte anföras.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.