1020/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 3 mom. lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1994 (1418/94), som följer:

17 §

Övervakningen av att föreskrifter utfärdade enligt 11 a § efterlevs ankommer på de tillsynsmyndigheter som avses i 21 kap. 1 § vattenlagen. På åtgärder som strider mot föreskrifter utfärdade enligt 11 a § tillämpas straffstadgandena i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen samt stadgandet i 14 kap. 5 a § vattenlagen om förande av tillsynsmyndighets talan och stadgandena i vattenlagen om handläggning av handräckningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.