991/1995

Utfärdat i Helsingfors den 7 juli 1995

Finansministeriets beslut om förfallodagarna för skatt och skogsvårdsavgift som debiterats för 1994

Finansministeriet har med stöd av 112 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78), sistnämnda lagrum sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (586/87), beslutat:

1 §

Den första raten av stats-, kommunal och kyrkoskatt samt folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie som debiterats för skatteåret 1994 skall betalas senast den 7 december 1995 och den andra raten senast den 7 februari 1996.

2 §

Skogsvårdsavgiften för 1994 skall betalas senast den 7 december 1995.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1995.

Helsingfors den 7 juli 1995

Minister
Arja Alho

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.