988/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94) som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan jordbruket och trädgårdsodlingen enligt fördraget mellan Finland och Europeiska unionen om Finlands anslutning till unionen beviljas av statens medel stöd under övergångsperioden, nordligt stöd och nationellt specialstöd ur anslag som anvisats i statsbudgeten.


3 §
Beslut om stödformerna

Statsrådet fastställer vilka former av stöd som betalas enligt denna lag, stödens belopp och fördelningsgrunderna för stöd, villkoren för att stöd betalas och för vilken tid stöden gäller, om inte i denna lag stadgas särskilt om stödens giltighetstid. Ibruktagande av ett stöd förutsätter dessutom tillstånd av Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kommissionen).



Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

RP 24/95
JsUB 1/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.