978/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) en ny 7 b § som följer:

7 b §
Överföring av anslag när ett ministeriums verksamhetsområde ändras

Görs mellan de ministerier som anges i statsbudgeten under det pågående finansåret sådana ändringar av verksamhetsområdena som inte förändrar det huvudsakliga innehållet i ministeriernas verksamhet, kan statsrådet på föredragning av statsrådets kansli i överensstämmelse med den ändrade indelningen överföra ett anslag som i statsbudgeten för finansåret anvisats för ett ministeriums verksamhet för att användas i ett annat ministerium för motsvarande utgifter såsom stadgas närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 306/94
GrUB 22/94
GrUB 2/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.