976/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av 38 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 38 § 2 mom. Regeringsformen för Finland som följer:

38 §

Om det största antalet ministerier och de allmänna grunderna för inrättande av dem stadgas genom lag. Om ministeriernas verksamhetsområde och fördelningen av ärendena mellan dem samt om statsrådets organisation i övrigt stadgas genom lag eller förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom förordning kan med stöd av 38 § 2 mom. avvikas från vad som innan denna lag träder i kraft har stadgats om ministeriernas verksamhetsområde och fördelningen av ärendena mellan dem samt om ämbetsverkens och inrättningarnas placering inom olika ministeriers förvaltningsområden.

RP 306/94
GrUB 22/94
GrUB 2/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.