973/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar

fogas till Regeringsformen för Finland en ny 51 a §, som följer:

51 a §

Samerna såsom ett urfolk skall, enligt vad som stadgas i lag, tillförsäkras kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde i ärenden som angår deras språk och kultur.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 248/94
GrUB 17/94
StoUB 12/94
GrUB 1/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.