971/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om upphävande av ståndsprivilegierna

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Ståndsprivilegierna upphävs.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

Genom denna lag upphävs jämte ändringar

1) ridderskapets och adelns privilegier av den 16 oktober 1723,

2) prästerskapets privilegier av den 16 oktober 1723,

3) försäkran till prästerskapet av den 2 mars 1789,

4) försäkran till borgerskapet och städerna av den 23 februari 1789,

5) försäkran och stadfästelse å allmogens fri- och rättigheter av den 23 februari 1789,

6) förordningen den 19 september 1723 därom, huru med de hemman och kronolägenheter, som till skatte försäljes, förhållas skall, samt

7) förordningen den 21 februari 1789 om kronohemmans försäljande till skatte samt de förmåner och villkor, varunder skattehemman skola innehavas.

RP 309/93
GrUB 25/94
GrUB 3/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.