936/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 juni 1995

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om skolning av bilskolföretagare och föreståndare som ansvarar för undervisningen vid bilskolor

Trafikministeriet har till sitt beslut av den 25 februari 1994 (168/94) om skolning av bilskolföretagare och föreståndare som ansvarar för undervisningen vid bilskolor fogat en ny 5 a § som följer:

5 a §

I det i 39 § 1 mom. 3 punkten avsedda provet kan delta en person, som har minst fem år fungerat som en för undervisningen i bilskola ansvarig föreståndare eller i ett motsvarande uppdrag vid förarundervisningen för klass C i en yrkesanstalt.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1995.

Helsingfors den 15 juni 1995

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.