913/1995

Utfördat i Helsingfors den 30 juni 1995

Trafikministeriets beslut om kontrollavgift på järnvägarna i kollektivtrafik

Trafikministeriet har med stöd av 4 § lagen av den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/79) beslutat:

1 §

Banförvaltningscentralen har rätt att uppbära kontrollavgift av den som färdas utan giltig biljett på järnvägarna i kollektivtrafik.

2 §

Vid äventyr av att rätten att uppbära kontrollavgift återkallas bör följas vad har stadgats i lagen och förordningen om kontrollavgift i kollektivtrafik.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995. Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 2 oktober 1992 om kontrollavgift på Statsjärnvägarna i kollektivtrafik (894/92).

Helsingfors den 30 juni 1995

Minister
Anneli Taina

Forskare
Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.