905/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av lagen om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom. lagen den 5 januari 1995 om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet (21/95) som följer:

10 §
Banförvaltningscentralen och dess uppgifter

Banförvaltningscentralen är ett ämbetsverk som lyder under trafikministeriet och som sköter banhållningen, förvaltar banhållningens egendom samt sköter trafiksäkerheten och myndighetsuppgifterna i samband med banhållningen. Den kan också uppbära kontrollavgift enligt lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/79) och sköta uppgifter i samband med detta i kollektivtrafiken på järnvägarna så som särskilt stadgas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 49/95
TrUB 1/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.