899/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92) som följer:

1 §
Fondens uppgift

För att trygga stabiliteten i depositionsbankernas verksamhet och deponenternas tillgodohavanden finns statens säkerhetsfond, nedan fonden. Till fonden hör depositionsbankerna, som nedan kallas banker.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Avvikande från 9 § lagen om statens säkerhetsfond uppbärs år 1995 årsavgiften för de utländska kreditinstituts filialer som hör till fonden endast för de månader under vilka de har hört till fonden.

RP 44/95
EkUB 11/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.