896/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 5 mom. lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 15 oktober 1993 (857/93), som följer:

1 §

Fonden kan äga eller förvalta aktier i ett aktiebolag där staten eller fonden på grundval av aktieinnehav har bestämmanderätten och vars syfte är att köpa eller på något annat sätt förvärva och sköta samt sälja eller på något annat sätt överlåta egendom och ansvarsförbindelser som tillhör en bank som är föremål för statens eller fondens stödåtgärder (egendomsförvaltningsbolag). Ett sådant egendomsförvaltningsbolag som avses ovan kan på grundval av aktieinnehav ha bestämmanderätten i ett annat aktiebolag som har samma syfte, varvid det sistnämnda bolaget även är ett egendomsförvaltningsbolag. Fonden kan äga eller förvalta aktier också i ett aktiebolag vars syfte är att äga ett egendomsförvaltningsbolags aktier, och även i andra aktiebolag, om ägandet eller förvaltningen kan anses behövlig för att trygga en banks verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden. Fonden kan bevilja egendomsförvaltningsbolag och andra bolag som avses i detta moment lån, ställa borgen för lån och garantera förbindelser samt bevilja dem också annat finansieringsstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 19/95
EkUB 4/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.