893/1995

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av kraftigt denaturerad etanol

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § 2 mom. förordningen om alkoholpreparat och denaturering given den 22 december 1994 (1345/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Med detta beslut bestäms vilka denatureringsämnen som används vid tillverkningen av kraftigt denaturerad etanol samt de halter som krävs vid denatureringen.

2 §
Kraftigt denaturerade etanoler

De denaturerade etanoler som på grund av sin denaturering är kraftigt denaturerade etanoler tillkännages i den förteckning över denatureringsämnen som finns som bilaga i detta beslut.

3 §
Denatureringsämnena och deras halter

Vid tillverkningen av kraftigt denaturerad etanol skall denatureringsämnen användas så, att färdig kraftigt denaturerad etanol innehåller denatureringsämnen i sådan sammansättning och i sådana halter som uppges skilt för var och en kraftigt denaturerad etanol i förteckningen över denatureringsämnen som finns som bilaga i detta beslut.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995.

Helsingfors den 21 juni 1995

Minister
Terttu Huttu

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.