892/1995

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § 2 mom. förordningen om alkoholpreparat och denaturering given den 22 december 1994 (1345/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Med detta beslut bestäms vilka denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol samt de halter som krävs vid denatureringen.

2 §
Denatureringsämnena och deras halter

De denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol tillkännages i den förteckning över denatureringsämnen som finns som bilaga i detta beslut.

Vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol skall denatureringsämnen användas så, att färdig lindrigt denaturerad etanol innehåller per 100 liter etylalkohol åtminstone ett denatureringsämne minst den mängd som uppges för detta denatureringsämnes del i förteckningen över denatureringsämnen.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995.

Helsingfors den 21 juni 1995

Minister
Terttu Huttu

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Bilaga

Förteckning över denatureringsämnen

1) denatureringsämne nummer 1, mentol 0,2 kilogram

2) denatureringsämne nummer 2, pepparmyntsolja 0,2 kilogram

3) denaturingsämne nummer 3, terpentin 0,7 liter

4) denatureringsämne nummer 4, bensin 2 liter

5) denatureringsämne nummer 5, etylacetat 3 liter

6) denatureringsämne nummer 6, dietylftalat 1 kilogram

7) denalureringsämne nummer 7, aceton 3 liter

8) denatureringsämne nummer 8, etyleter 5 liter

9) denatureringsämne nummer 9, metyletylketon 2 liter

10) denatureringsämne nummer 10, cyklohexan 2 liter

11) denatureringsämne nummer 11, aceton och metyl-isobutylketon tillsammans så, att det finns 1 liter aceton och 1 liter metyl-isobutylkelon

12) denatureringsämne nummer 12, tertiär butylalkohol 3 liter

13) denatureringsämne nummer 13, normal butylalkohol 3 liter

14) denatureringsämne nummer 14, isobutylalkohol 3 liter

15) denatureringsämne nummer 15, metyl-isobutylketon 2 liter

6) denatureringsämne nummer 16, denatonium benzoat 2 gram

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.