872/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 juni 1995

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tingsrätternas domkretsar

Statsrådet har vid föredragning från justitieministeriet med stöd av 11 § 8 punkten reglementet för statsrådet (995/43), sådan den lyder i förordning av den 28 november 1994 (1042/94), beslutat

upphäva punkten gällande Birkalands tingsrätt i 2 § statsrådets beslut den 19 december 1991 om tingsrätternas domkretsar (1623/91) samt

ändra punkten gällande Tammerfors tingsrätt som följer:

2 §

Tammerfors tingsrätt:

Birkala, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Lempäälä, Längelmäki, Mänttä, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Sahalahti, Tammerfors, Vesilahti, Vilppula och Ylöjärvi.Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1995.

Helsingfors den 15 juni 1995

Justitieminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.