842/1995

Utfärdat i Helsingfors den 1 juni 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 1 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1995

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 1 § i sitt beslut av den 9 maj 1995 om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor och trädning i anslutning därtill 1995 (767/95) som följer:

1 §
Ansökan

Ansökningar som gäller arealstöd, nedan stöd för jordbruksgrödor, och trädesbidrag enligt stödsystemet för jordbruksgrödor skall lämnas in senast den 15 maj 1995 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ändringar i enlighet med artikel 4.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem kan sökas senast den 15 juni 1995.


Detta beslut träder i kraft den 7 juni 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 1 juni 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.