840/1995

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har till 1 § 1 mom. i sitt beslut av den 29 december 1994 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (4/95) fogat en ny 23 punkt, varvid nuvarande 23 punkten blir 24 punkten, och till beslutets bilaga 1 en ny 9 punkt, varvid nuvarande 9 punkten blir 10 punkten, som följer:

1 §

23) sådant godkännande av fackpublikationer eller trycksaker som avses i 33 § 4 mom. 1 punkten alkohollagen, samt; samt


Detta beslut träder i kraft den 7 juni 1995.

Helsingfors den 31 maj 1995

Minister
Terttu Huttu

Regeringsråd
Raimo Salonen

BILAGA 1

9) Beslut om godkännande av reklam för eller annan marknadsföring av starka alkoholdrycker i fackpublikationer eller trycksaker 500 mk
10) Ljuskopior och andra avskrifter som ersätter originaldokument 70 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.