818/1995

Given i Helsingfors den 24 maj 1995

Förordning om ändring av 3 och 5 §§ förordningen om grunderna för avgifter till staten

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 6 mars 1992 om grunderna för avgifter till staten (211/92) 3 § 3 mom. och 5 § 1 mom. som följer:

3 §

Om en avgift som uppbärs till staten inte betalas senast på förfallodagen, skall myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för erhållande av betalningen. På ett obetalt belopp uppbärs en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten uppbära en dröjsmålsavgift om 30 mk i sådana fall då dröjsmålsräntan understiger detta belopp.

5 §

Myndigheterna kan bevilja betalningstid. Den beviljade betalningstiden får i allmänhet inte vara längre än ett år. Överenskommelsen om betalningstiden och dess villkor skall göras skriftligen. För betalningstiden uppbärs en årlig ränta enligt i 3 § 2 mom. räntelagen avsedd räntefot, förhöjd med tre procentenheter.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

På en sådan förbindelse om betalning av ränta för betalningstiden som givits innan denna förordning träder i kraft skall de stadganden tillämpas som var i kraft när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 24 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.