791/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om ändring av 2 § förordningen om folkhögskolor med statsandel

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 2 § förordningen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1219/93) ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §

I fråga om pedagogiska studier inom lärarutbildningen medför även sådana minst 35 studieveckor omfattande pedagogiska studier i konservatorium på studielinjen för musikledare då de inletts före utgången av 1996 behörighet för tjänster som musikundervisningspersonal eller befattningar som tillsätts tillsvidare.Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.