771/1995

Given i Helsingfors den 12 maj 1995

Förordning om ändring av 18 § förordningen om militära grader och tjänstgöringsgrader

På föredragning av försvarsministern

ändras 18 § 3 mom. förordningen den 15 juni 1994 om militära grader och tjänstgöringsgrader (500/94) som följer:

18 §

En officer som tjänstgör i sådan tjänstgöring som avses ovan i denna paragraf kan som tjänstgöringsgrad förlänas brigadgenerals eller flottiljamirals grad, som i rangordningen befinner sig mellan de i 5 § 6 och 7 punkten avsedda militära graderna.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 12 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.