755/1995

Given i Helsingfors den 28 april 1995

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) 18 §, samt

fogas till förordningen en ny 49 a § som följer:

49 a §
Påminnelse om meddelande av körförbud

Den påminnelse om meddelande av körförbud som avses i 75 § 4 mom. vägtrafiklagen sänds till en innehavare av körrätt som blivit dömd för förseelser som avses i 75 § 2 mom. 5 punkten i nämnda lag och som enligt sistnämnda lagrum eller enligt 75 § 3 mom. i nämnda lag kan meddelas körförbud om han gör sig skyldig till en ny förseelse som avses i den nämnda 5 punkten.

Påminnelsen matas ut på basis av uppgifter som framgår ur körkortsregistret och den sänds av Bilregistercentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

När denna förordning träder i kraft upphör den skyldighet att inte överskrida en hastighet av högst 80 km/h som gäller nya förare, samt skyldigheten att använda ett kännetecken som anger detta, att gälla de förare som har fått kortvarig körrätt för bil, körrätt för motorcykel eller körkortstillstånd för motorcykel innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 28 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.