752/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 1995

Finansministeriets beslut om prägling av ett jubileumsmynt för 50 år av fred

Finansministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/93) beslutat:

1 §

Med anledning av att 50 år förflutit sedan Lapplandskriget upphörde 1945 präglas ett jubileumsmynt för 50 år av fred. Myntet har valören tvåtusen mark.

2 §

Jubileumsmyntet är av guldlegering, av vars vikt 900 promille är guld, 50 promille silver och 50 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets vikt är 16,97 gram och dess diameter 28 millimeter, från vilket högst fem procent av mynten får avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmyntet är cirkelformigt. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Rahapaja Oy släktnamnsinitialer LL och M.

5 §

Jubileumsmyntets präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På myntets teckensida finns texten Suomi Finland 1995 och bilder av två båtar.

På valörsidan finns valörtecknet 2000 MK och en bild av ett nät.

Myntets botten är spegelblank och figurens yta matt.

6 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Rahapaja Oy.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 27 april 1995

Minister
Jouni Backman

Budgetråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.