709/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 54 och 55 §§ hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 55 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/94) och

fogas till 54 § ett nytt 3 mom. som följer:

54 §
Förseelse och brott som innefattar framkallande av hälsofara

Om straff för miljöförstöring i strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

55 §
Brott mot sekretessplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 59 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.