605/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89) 8 kap. 5 § och mellanrubriken före den och

ändras 8 kap. 4 § som följer:

8 kap.

Straffstadganden

Brott mot tystnadsplikt som gäller värdepappersmarknaden
4 §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 7 kap. 3 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.