595/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 63 § ellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 63 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79),

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 24 augusti 1990 (814/90), som följer:

63 §

Om straff för sådan skadegörelse på elanläggningar eller kraftverk eller sådant ingrepp i elproduktion eller eldistribution som medför allvarlig fara för energiförsörjningen eller någon annan för samhället viktig funktion stadgas i 34 kap. strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.