591/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. 1 punkten lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53), sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 april 1991 (702/91), som följer:

1 §

Döms en förbrytare

1) för mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel, grovt rån, grovt sabotage, för våldtäkt varvid grovt våld använts eller för något annat brott som utvisar grov våldsamhet eller synnerlig farlighet för annans liv eller hälsa eller,


till fängelsestraff på viss tid, minst två år, kan domstolen när den dömer ut straffet, under de förutsättningar som denna paragraf stadgar och på yrkande av allmän åklagare, samtidigt besluta att det kan bestämmas att den dömde skall interneras i tvångsinrättning så som denna lag stadgar.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.