590/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 35 § värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 35 § värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50), sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 april 1966 (221/66), som följer:

35 §

En värnpliktig som står under åtal eller är dömd till straff för landsförräderibrott eller högförräderibrott kan i stället för att åläggas att inträda i aktiv tjänst eller inställa sig till reservövningar, beordras till arbete som direkt eller indirekt gagnar landets försvar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.