579/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 47 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 47 § 2 mom. Regeringsformen för Finland som följer:

47 §

Förfar presidenten lagstridigt i ämbetet, skall justitiekanslern göra en framställning angående detta, så som stadgas i 1 mom. Finner justitiekanslern eller statsrådet att presidenten har gjort sig skyldig till landsförräderibrott eller högförräderibrott, skall justitiekanslern eller statsrådet anmäla saken till riksdagen. Om riksdagen med tre fjärdedelar av de avgivna rösterna fattar beslut om väckande av åtal, skall justitiekanslern driva åtalet i högsta domstolen, och presidenten skall under tiden vara avstängd från ämbetet. I andra fall får åtal inte väckas mot presidenten med anledning av en ämbetsåtgärd.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.