575/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Förordning om tillämpning i vissa fall av upphovsrättslagen på skyddade objekt med ursprung i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 65 § upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61):

1 §

På skyddade objekt med ursprung i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas 45, 46, 46 a, 48 och 49 a §§ upphovsrättslagen på det sätt som stadgas i denna förordning.

2 §

Upphovsrättslagen 45 § tillämpas på

1) framföranden som äger rum i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) framföranden som har tagits upp på en anordning som avses i 3 § samt

3) framföranden som inte har tagits upp på ett fonogram men ingår i en utsändning som avses i 5 §.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte på vidaresändningar av rundradierade framföranden.

3 §

Upphovsrättslagens 46 § tillämpas på en anordning vars ljud har tagits upp på en anordning i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 §

Upphovsrättslagens 46 a § tillämpas på en anordning vars rörliga bilder har tagits upp på en anordning i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §

Upphovsrättslagens 48 § tillämpas på

1) radio- och televisionsutsändningar som äger rum i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt

2) radio- och televisionsutsändningar som äger rum annorstädes, om sändarens huvudsakliga verksamhetsort är i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 §

Upphovsrättslagens 49 a § tillämpas på fotografier som är framställda av personer som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vars framställare är varaktigt bosatt i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.